FAQs

FAQs

Frequently Asked Questions

Bütün yeni abonelik başvurularınızı, bölgenizde bulunan görevli doğalgaz dağıtım şirketinin müşteri merkezine giderek aşağıda bulunan belgeler ile yapabilirsiniz:
  • T.C. kimlik numaralı resmi bir kimlik kartı
  • sözleşme yapılacak olan yerin tesisat numarası
  • tapu ya da kira kontratı fotokopisi
Başvurunun üçüncü bir kişi adına yapılması durumunda, noter onaylı vekaletname fotokopisi gereklidir.
Doğalgaz güvence bedeli, kullanım yerindeki tüketim elemanlarının tipi ve sayısına göre farklılık gösterir. Güvence bedeli, mekanik sayaç kullanan kullanıcılardan dağıtım şirketinin alacaklarını garanti altına almak için alınır. Ön ödemeli sayaç kullanan kullanıcılardan güvence bedeli alınmaz. Güvence bedelleri ve hesaplamalarına ilişkin usul ve esaslar, her yıl EPDK (Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu) tarafından belirlenir.
Gaz açılışının yapılması için, doğalgaz kullanım sözleşmesini yaptıktan sonra, dağıtım şirketinden yetkili biri kullanım yerine gelir. Yetkili ekiplerin yoğunluğuna göre randevu tarihi gecikebilir.
Doğalgaz sayaç açma kapama bedeli, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından ulusal seviyede belirlenir ve Türkiye’deki tüm dağıtım şirketleri tarafından aynı miktarda uygulanır. 2021 yılı için sayaç açma kapama bedeli 26,5 TL + KDV olarak açıklanmıştır.